We zijn heel tevreden over de samenwerking die Spiromatic tot stand heeft gebracht om ons te helpen met het ontwerp, de installatie en de ingebruikname van deze nieuwe en consistente geautomatiseerde productie-eenheid voor vloeibaar deeg.

Situering

De voorbije jaren werd duidelijk dat er te weinig capaciteit was om aan de groeiende vraag te voldoen. Aangezien uitbreiding niet mogelijk was, ging Deligoût op zoek naar een nieuwe locatie om niet alleen te groeien, maar ook zijn productie-installatie te verbeteren op het vlak van consistentie, automatisering en hygiëne.

Uitdaging

  • Van cruciaal belang voor het maken van een goede Brusselse wafel is dat het vloeibare deeg zo homogeen mogelijk is.
  • Met het oog op de geplande groei voor de komende jaren stelde Deligoût zich tot doel om voldoende capaciteit te hebben om het huidige volume op te voeren tot het zesvoudige.
  • Deligoût wou zijn batchgerichte proces omvormen tot een continu proces.

Oplossing

  • Ontwikkeling van magnetische emulsietechnologie. Dit houdt in wezen in dat deeg gedoseerd wordt toegevoegd aan water dat zeer snel doorheen een venturi circuleert. Er wordt een magnetisch veld op toegepast dat de wrijving verder versterkt, en dus de homogenisering versterkt.
  • Om dit alles in een continu proces te realiseren zijn er tot 3 tanks nodig: één voor de lopende bereiding, één in schoonmaak en de laatste als buffer tussen de vloeibare deegproductie en het eigenlijke gebruik ervan in de productielijn.

Resultaten

  • Een deegsilo van 13 ton en een bigbagstation voor wafelmix die beide leiden naar een dynamische zeefmachine boven de weegbunker.
  • Volautomatisch systeem die de eisen op alle vlakken inlost. Deligoût koopt alleen nog de grondstoffen en het systeem zorgt zelf voor de bereiding van het deeg.