Bannersef

Met Spiro Next Level streeft Spiromatic – met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds – naar een sterkere verbinding tussen organisatie, klanten, interne teams en individuele medewerkers. We geloven daarbij sterk in een optimale mix van zelfsturing en hiërarchie waarbij alle medewerkers op een open en efficiënte manier samenwerken en waarbij klantgerichtheid hoog op de agenda staat.

Binnen het project proberen we verschillende aspecten van onze organisatie een niveau hoger te tillen: persoonlijke ontwikkeling, bepalen van rollen, professionaliseren van onze teamwerking en het gebruik van nieuwe digitale collaboratie-systemen. Door het opzetten van cross-functionele teams, bvb. rond klantgerichtheid en technologie, verhoogt de betrokkenheid en grijpt de verandering op een natuurlijke manier plaats. Dit project loopt nog tot het najaar van 2018.