Innovatieve mengtechnologie zorgt voor homogener deeg bij Deligout

Innovatieve mengtechnologie zorgt voor homogener deeg bij Deligout

Van cruciaal belang voor het maken van een goede Brusselse wafel is dat het vloeibare deeg zo homogeen mogelijk is. Dat op zich is goed, maar er is meer nodig: voor een consistente kwaliteit moet het deeg het hele jaar door dezelfde eigenschappen behouden.

Situering

De voorbije jaren werd duidelijk dat er te weinig capaciteit was om aan de groeiende vraag te voldoen. Aangezien uitbreiding niet mogelijk was, ging Deligoût op zoek naar een nieuwe locatie om niet alleen te groeien, maar ook zijn productie-installatie te verbeteren op het vlak van consistentie, automatisering en hygiëne.

Uitdaging

  • Van cruciaal belang voor het maken van een goede Brusselse wafel is dat het vloeibare deeg zo homogeen mogelijk is.
  • Met het oog op de geplande groei voor de komende jaren stelde Deligoût zich tot doel om voldoende capaciteit te hebben om het huidige volume op te voeren tot het zesvoudige.
  • Deligoût wou zijn batchgerichte proces omvormen tot een continu proces.

We zijn heel tevreden over de samenwerking die Spiromatic tot stand heeft gebracht om ons te helpen met het ontwerp, de installatie en de ingebruikname van deze nieuwe en consistente geautomatiseerde productie-eenheid voor vloeibaar deeg.

Jean De Grande

Oplossing

  • Ontwikkeling van magnetische emulsietechnologie. Dit houdt in wezen in dat deeg gedoseerd wordt toegevoegd aan water dat zeer snel doorheen een venturi circuleert. Er wordt een magnetisch veld op toegepast dat de wrijving verder versterkt, en dus de homogenisering versterkt.
  • Om dit alles in een continu proces te realiseren zijn er tot 3 tanks nodig: één voor de lopende bereiding, één in schoonmaak en de laatste als buffer tussen de vloeibare deegproductie en het eigenlijke gebruik ervan in de productielijn.

Resultaten

  • 13 ton flour silo and a waffle-mix big bag station both leading to a dynamic sifter above the weigh hopper.
  • Fully automated system: Deligoût only buys the raw components and the system runs entirely on its own until the dough is ready.