Deeghydratatie

Deeghydratatie

Idromix is een innovatieve technologie die snel en consistent een homogeen deeg levert via hydratie on-demand en zonder dat dit ten koste gaat van structuur of kwaliteit. Deze technologie combineert een hogesnelheidsturbine met mondstukken voor directe injectie van geselecteerde vloeibare ingrediënten.

De door de turbine geproduceerde deegstroom kan ofwel in een kom worden afgevoerd voor verdere verwerking of in een fermentatietank worden gepompt voor toevoer naar andere continuprocessen.

Belangrijke voordelen

  • Snelle en effectieve hydratatie tussen bloem en water
  • Geen klontvorming
  • Nauwkeurige deegtemperatuur (geen temperatuurbeïnvloeding door mechanisch mixen)
  • Flexibele aanpassing van het hydratieniveau
  • Minder procesvariabiliteit
  • Hygiënisch en stofvrij werken
  • Partij- en continuprocessen worden ondersteund
  • CIP-reiniging mogelijk

Belangrijke technische parameters

  • Productiesnelheden lopen uiteen van 1000 kg/u tot 3000 kg/u
  • Grote reeks aan hydratatieniveaus voor deeg haalbaar van 40% tot 75%